Výroba, servis, kalibrácie, školenia a predaj meracej techniky Stredisko kalibračnej služby je akreditované SNAS na kalibráciu

Geomet­rické tvary

Meranie tvarových odchýlok kruhovitosti, val­covitosti, kužeľovitosti a priamosti

Špecifikácia

Vib­rácie ložísk

Meranie a vyhod­nocovanie hladiny vib­rácií valivých ložísk

Špecifikácia

Tvrdomery

Meranie tvrdosti

Špecifikácia

Rovinné brúsky

Vodorovné rovinné brúsky

Špecifikácia

Príp­rava vzoriek

Brúsky, leš­tičky, deliace píly

Špecifikácia

Jed­noúčelové meracie zariadenia

Špecifikácia

Náš príbeh

Firma AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom v Považskej Bystrici, bola založená v roku 1991. Hlavnou činnosťou boli opravy čerpadiel, budovanie malých vodných elektrární, čističiek odpadových vôd a podobne. Jej zakladateľom bol Peter Harvánek. Zameranie firmy sa začalo postupne profilovať v oblasti meracej techniky pre strojárske podniky, hlavne výrobcov valivých ložísk.

Čítať príbeh

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok stačí vyplniť kontaktný formulár a my Vám radi pomôžeme.