O firme

Firma AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom v Považskej Bystrici, bola založená v roku 1991. Hlavnou činnosťou boli opravy čerpadiel, budovanie malých vodných elektrární, čističiek odpadových vôd a podobne. Jej zakladateľom bol Peter Harvánek. Zameranie firmy sa začalo postupne profilovať v oblasti meracej techniky pre strojárske podniky, hlavne výrobcov valivých ložísk.

V súčasnej dobe firma ponúka nasledovné služby:

  • výroba, dodávky a kalibrácie meracích prístrojov pre meranie odchýlok kruhovitosti, valcovitosti, kužeľovitosti a priamosti,
  • výroba, opravy, dodávky, modernizácie a kalibrácie tvrdomerov a tvrdomerných doštičiek pracujúcich metodikou ROCKWELL, BRINELL a VICKERS,
  • výroba, modernizácie a kalibrácie prístrojov na meranie a kontrolu úrovne vibrácií v ložiskovej výrobe,
  • školenia a metodická činnosť v oblasti merania odchýlok tvaru, tvrdosti materiálov, vibrácií ložísk a medzinárodné normy,
  • opravy, generálne opravy a modernizácie rovinných brúsok.

Vďaka širokému sortimentu meracích prístrojov tak firma pôsobí v troch dôležitých etapách strojárskej výroby, najmä valivých ložísk:

  1. kontrola vstupov, vhodnosť materiálov,
  2. kontrola správnosti technológie výroby,
  3. výstupná kontrola.

Neváhajte a kontaktujte nás.

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok stačí vyplniť kontaktný formulár a my Vám radi pomôžeme.