MPT 200, mpt-200.jpg

MPT 200

Merací prístroj tvarov.

Prístroj je určený na meranie tvarových odchýlok priamosti a vybraných parametrov z odboru odchýlok tvaru a vlnitosti vonkajších a vnútorných povrchov vrátane prerušení.

Uvedený merací prístroj je použiteľný vo všetkých druhoch priemyslu, kde je požadované meranie tvarových odchýlok priamosti. Je vhodný najmä pre merné laboratóriá a dielenské merné strediská.

MPT 200 sa skladá z mechanickej časti, riadiacej elektroniky a počítača s farebnou tlačiarňou.

Mechanická časť sa skladá z meracej hlavice MPT 200, meracieho stola so stojanom a príslušenstvo. V meracej hlavici je zabudovaný sklený hranol o funkčnej dÍžke 200 mm. S jeho presnou rovinou plochou sa porovnáva povrch meranej súčiastky. Horizontálny presun snímača a vertikálny posuv meracej hlavice je podľa potreby motorický alebo ručný.

Tech­nické údaje

Merané parametre

 • odchýlka profilu tvaru a vlnitosti vonkajších a vnútorných povrchov vrátane prerušení
 • max. prítlačná sila meracieho hrotu snímača: 0,1 N

Vyhod­nocovanie odchýlok

 • odchýlka tvaru k strednej priamke (LS)
 • odchýlka tvaru k priamke minimálnej zóny (MZ)
 • harmonická analýza
 • automatická alebo manuálna voľba rozsahov
 • archivačná funkcia a tlačiarenská služba
 • štatistika

Druh fil­tra odchýlky tvaru

 • dvojpólový
 • orezávajúci
 • filter mnohočlennej aproximácie
 • s korekciou fázy
 • Gaussa

Ovládací jazyk

 • dodávaný v jazyku krajiny odberateľa, alebo požadovaný z uvedených
 • slovenský, český, anglický, nemecký, poľský

Protokol

 • voliteľný
 • ku každému meraniu je možné doplniť názov merania, názov meraného predmetu, meno operátora, dátum a čas merania je zapisovaný automaticky
 • namerané výsledky vrátane grafov možno archivovať
 • archivované merania po výbere podľa výrobku a dátumu možno spätne zobraziť a ďalej s nimi pracovať
 • výsledky vrátane grafov možno vytlačiť čiernobiele alebo farebne vo formátoch A4, A5 a A6 v počte 1 až 8 obrázkov na stranu

Chyba merania vzťažná k stred­nej čiare

 • na dĺžke 60 mm P + V: 0,1 µm
 • na dĺžke 120 mm P + V: 0,2 µm
 • na dĺžke 200 mm P + V: 0,9 µm
 • max. nepresnosť merania: 4% z meranej súčiastky

Roz­sahy zväčšenia

 • ±400 µm, ±100 µm, ±40 µm, ±20 µm, ±10 µm, ±4 µm, ±2 µm, ±1 µm
 • max. nepresnosť zväčšenia: 3% z meracieho rozsahu

Základné príslušenstvo

 • mechanická časť: mechanika MP 200, upínacie náradie, sada meracích dotykov
 • elektronická časť: PC PENTIUM, meracia elektronika, tlačiareň, program pre meranie priamosti tvaru, vlnitosti a drsnosti
 • prístroj je dodávaný najčastejšie kompletne ako meracie pracovisko s pracovným stolom, rozvodom el. energie, kontajnerovými zásuvkami a pracovnou stoličkou

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok stačí vyplniť kontaktný formulár a my Vám radi pomôžeme.