Ter­míny školení

Firma AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o., v spolupráci so Strojníckou fakultou ŽU zabezpečuje odborné kurzy:

  • Odborný kurz "3D Meranie a hodnotenie geometrických odchýlok a drsnosti povrchu" sa uskutoční v dňoch 3. 6. až 4. 6. 2019.
  • Odborný kurz "Metalografická analýza materiálov" sa uskutoční v dňoch 12. 6. až 13. 6. 2019.

V prípade záujmu o konkrétne školenie nás kontaktujte mailom alebo telefonicky na čísle +421 42 432 99 01.


Organizačné pokyny

Miesto konania kurzov

Firma AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o., vykonáva kurzy vo svojich výučbových a laboratórnych priestoroch. V prípade záujmu organizácie o zaškolenie vlastných pracovníkov je možné dohodnúť vykonanie kurzu aj v priestoroch objednávateľa.

Organizačné zabezpečenie kurzov

Strojnícka fakulta ŽU zabezpečuje lektorskú činnosť a študijný materiál.

Firma AQUASTYL SLOVAKIA organizačne zabezpečuje priebeh kurzov a praktickú časť vzdelávania

Pozvánka na kurz

Na základe žiadosti o zaškolenie v príslušnom kurze dostane organizácia pozvánku, spravidla 1 mesiac pred jeho konaním. Pozvánka obsahuje organizačné pokyny, podmienky účasti, spôsoby úhrady účastníckeho poplatku, obsahové zameranie kurzu a záväznú prihlášku. Po vyplnení a odoslaní záväznej prihlášky na vyššie uvedené kontaktné adresy sa považuje prihlásená osoba za účastníka kurzu.

Ukončenie kurzu

Absolventi kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu a preukázaní znalostí v danej oblasti.

Vydanie dokladov

Absolvent dostane daňový doklad o úhrade účastníckeho poplatku.

Adresa pre poštový kontakt

AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o.
Ing. Hana Beňadiková
Orlové 277
017 01 Považská Bystrica

Web: www.aquastyl.sk
E-mailová adresa: benadikova@aquastyl.sk
Telefón: +421 42 432 99 01
Mobil: +421 908 785 180

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok stačí vyplniť kontaktný formulár a my Vám radi pomôžeme.